- Han valgte å fratre

Byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen tar selv over som byråd for kultur, næring, idrett og kirke.