Temperaturen var høy da bystyret behandlet en interpellasjon fra Rødt, Ap og SV om lærernes arbeidstid.

Kommunenes arbeidsgiverorganisasjon KS har krevd endringer i arbeidsordningen for lærere. KS mener lærerne bør få mindre avspasering i skoleferien, mot at arbeidsdagene i skoleåret blir kortere.

— Avslører festtalene

Det har fått mange lærere til å tenne på alle pluggene.

— Ja til skolen, nei til KS! lød det taktfast da bystyrepolitikerne og byrådet var på vei inn i Gamle Rådhus.

Bergen er den største kommunen som lar KS forhandle på sine vegne, og dermed en viktig aktør i organisasjonen. Opposisjonen mente derfor at forslaget om ny arbeidstid for lærerne ikke kunne godkjennes før bystyret hadde fått behandlet saken. Dessuten ville de oppfordre KS til å vise moderasjon og gå i dialog med lærerorganisasjonene

— KS er i ferd med å gjøre skolen til en slagmark. Dette er et gufs fra 30-tallet. Da må bystyret kunne si til KS at de er på ville veier, sa Oddny Miljeteig (SV).

Harald Schjelderup (Ap) mente byrådspartienes svar på forslaget var avslørende.

— Nå får vi avslørt festtalene. Byrådspartiene aksepterer en mer rigid arbeidshverdag for lærerne. Vi ønsker å sende en tydelig melding til KS: Dersom vi ønsker å satse på skolen, så må det gjenspeiles i lærernes arbeidshverdag, sa Schjelderup.

- Absurd visvas

Byrådet har tidligere støttet KS' krav i forhandlingene. Derfor var det ikke overraskende at byrådspartiene, og dermed flertallet i bystyret, stemte imot forslaget fra Ap og SV.

— Dette er jo det reneste visvas og er med på å villede folk om saken, tordnet Høyres gruppeleder Dag Skansen i sitt tilsvar.

Skansen snakket da om opposisjonens forslag, ikke lærernes kamp.

Han viser til et stort flertall av rektorer sier at dagens arbeidstidsordning gjør det vanskelig å heve kompetansen blant lærerne. Byrådspartiene reagerer også på at opposisjonen vil blande seg inn i pågående forhandlinger.

— Kommunene har gitt KS et meget tydelig mandat. Er det slik å oppfatte interpellantene at det ikke skal finnes en likeverdig rett mellom partene i arbeidslivet til å kreve forhandlinger om saker de er opptatt av? Det er en absurd inngripen i forhandlingsretten, sa Skansen.

Byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen holdt en noe mer forsonende linje da hun tok ordet.

— Signalene fra 92 rektorer er klare. For å få tid til å fokusere på lærernes kompetanse ønsker vi å utvide skoleåret med to uker. Vi mener at arbeidstidsavtalen må endres trinnvis og at rektor må få større innflytelse. Men KS har et retorisk forbedringspotensiale i dialogen med lærerne, sa byrådslederen.

Tror det blir streik

Bjarne Mohn Olsvold, leder i Utdanningsforbundet Bergen, sier at de nå vil la forhandlingene gå sin gang. Men han tror faren for streik i skolen er overhengende.

— Vi har sett en total mangel på bevegelse fra KS sin side, som ikke lover godt. Med mindre KS viser vilje til endring, er det klart at streikefaren er betydelig, sier han.

Olsvold understreker at gårsdagens oppmøte av sinte lærere ikke var organisert av forbundet.

— Vi er på forhandlingssporet nå. Men det er forståelig at det oppstår denne type aksjoner. Mange lærere er veldig provoserte av KS' krav, og det er naturlig at Bergen, som største kommune i KS, kommer med en uttalelse om hva kommunen mener om denne saken, sier han.

Diskuter saken under: