• (1/2)
    SLIK BLIR DET: Her sees hele området etter byggingen av de nye blokkene øverst til høyre. I tillegg kommer det fire mindre hus (i gult). Den nye veien til området er også tegnet inn. FOTO: ILLUSTRASJON FRA SAKSDOKUMENTER

Vedtok boligblokker etter ti års krangel

Nå kommer det omstridte boligfeltet i Nygårdslien.