• FOR DÅRLEG: - Det er bekrefta gjennom internasjonale undersøkingar at norske elevar gir opp for lett, seier kunnskapsministeren. FOTO: Erlend Aas

- Norske elevar gir opp for lett

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) meiner elevane må lære å anstrenge seg.