• 50 MILLIARDER: Så mye skal Statnett bruke på oppgradering de neste årene. Her fra Samnanger. FOTO: MARTIN EILERTSEN

- Er nær det systemet kan tåle

Strømnettet er nå så presset at store nettutbyggingsprosjekter blir forsinket.