Krasj i tunnel

Lastebil og personbil kolliderte i Røneidtunnelen i Luster.