• (1/3)
    SØFTELAND: Bilen veltet i de skarpe svingene ved Søfteland skole. FOTO: ESPEN IVERSEN, VARDE FILM OG MEDIA

Bil veltet i Os

Utfor veien ved Søfteland.