Telesambandet rauk i Eksingedalen

Telefon og internett er ute.