- Beboerne er sterkt berørte

Beboerne på asylmottaket i Årdal frykter at drapene på vil føre til lokalbefolkningen blir redde for dem.