Jobber med saken

Bergen kommune jobber med å utbedre Mathallen, men vet ikke hvor store kostnadene blir.