• SKEPTISK: - Kunnskapen om klimapåverknad er altfor dårleg i kommunane, men så har dei heller ikkje gode nok planforskrifter å forhalda seg til, seier Oddvar Flæte, leiar i det regjeringsoppnemnde klimatilpasningsutvalet. ARKIVFOTO: ODDLEIV APNESETH

- Syltynt resultat frå regjeringa

- Styresmaktene manglar mot til å ta grep i klimaspørsmål, seier Oddvar Flæte. Han leia Stoltenberg-regjeringas klimatilpasningsutval for nokre år sidan.