Som BT skrev mandag, har forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) bevilget 300.000 kroner til letingen etter graven til de seks som ble skutt etter kapringen av bergensbåten «Isbjørn» i 1942. Dette er et prosjekt som har pågått på Håøya ved Oscarsborg i syv år.

— Forsvarsdepartementet vil med dette siste forsøket på å finne levninger etter henrettede nordmenn sette en endelig sluttstrek for departementets videre involvering i tilsvarende saker i fremtiden, sier hun.

Stor interesse

Major Jon-Ivar Paulsen er en av de tre som har jobbet med «Isbjørn»-saken i mange år. Han sier at familie og etterlatte etter de seks som ble skutt og begravd etter «Isbjørn»-affæren, har uttrykt dyp takknemlighet.

SETTER STREK: Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) sier at departementet ikke vil involvere seg videre i letingen etter den siste bevilgningen på 300.000 kroner.
SCANPIX

— De ønsker å ha en grav å gå til, slik alle som mister et familiemedlem får.

Paulsen sier at gruppen er klar til å lete videre i løpet av sommeren, med alt nødvendig teknisk utstyr. De må gjøre seg ferdige i løpet av året. Departementet forventer en rapport innen utgangen av 2014.

— Vi vet at det også i bergensområdet er minst én ukjent grav, der en motstandsmann ble lagt etter å ha blitt henrettet. Men vi vet ikke hvor.

Senket i fjorden

Derimot vet Paulsen og hans gruppe at en rekke lik ble senket i stålkister i nærheten av Nesodden så sent som i mars 1945. Etter drapet på NS-politisjefen Karl Marthinsen tok tyskerne en grusom hevn, og skjøt 14 motstandsfolk på Akershus festning.

Mange av disse ble senket i fjorden, og er aldri funnet.

Paulsen sier at norske myndigheter til nå ikke har gjort nok for å finne alle glemte norske krigsgraver.

— Vi har ikke noe imot at det letes etter russiske fanger og norske SS-soldater i Russland. Det er forskjellsbehandlingen vi reagerer på.