- Tatt i 147 km i 80-sonen

Råkjører tatt i Nordhordland.