• (1/3)
    KONGELIG STI: Dronning Sonja åpnet «H.M. Dronning Sonjas panoramasti» i Ullensvang lørdag. FOTO: MARIE HAVNEN

Dronningen åpnet sin egen tursti