Tar et oppgjør med sykehus-misbruk

Helse Vest vil tredoble gebyret for sykehuspasienter som ikke møter opp. De som takker nei til operasjon kan bli strøket fra ventelistene.