Visste at de brøt loven

Fylkeslegen har opprettet tilsynssak etter at det ble avdekket ulovlig bruk av tvang ved Rosehagen.