- Norge er blitt et mer rettferdig og mangfoldig samfunn i løpet av disse åtte årene, sier den avtroppende statsministeren.

Han virker sliten. Det glimter ikke av øynene hans på samme måte som det pleier. Mandag presenterte han sitt siste statsbudsjett — så går han av.

- Det er mange ting som vil stå igjen etter denne regjeringen, men at vi lyktes å få Norge gjennom finanskrisen med Europas laveste arbeidsløshet, med rekordmange i jobb og enestående vekst i privat næringsliv, det er nok det enkeltprosjektet som er størst, sier han og ramser deretter opp full barnehagedekning, bedre skoleresultater og klimautslipp som går ned som andre viktige spor etter hans regjering.

- Hvis du ser bort fra 22. juli, hva vil du si har vært den vanskeligste saken disse åtte årene?

-  Det er nok håndteringen av finanskrisen. Jeg husker en periode på vinteren der vi la frem tiltakspakker nesten hver søndag. Det var veldig mye arbeid, mange spørsmål om innretning og dosering av tiltakene.

Trygg på egen politikk

Neste uke overlater han kontornøklene til Erna Solberg. Årsakene til tapet av makt er mange. En av dem er at partiet gjorde et svakt valg på Vestlandet. Aps fire dårligste fylker var Rogaland, Vest-Agder, Hordaland og Møre og Romsdal. En tredjedel av partiets mandattap kom i vest.

Ser vi på Hordaland, ble Ap størst i ni av 33 kommuner. Foruten Stord, var alle befolkningssvake innlandskommuner.

- Jeg er veldig trygg på at den politikken Ap står for er kysten tjent med, sier Stoltenberg.

Han tar ingen selvkritikk for valgresultatet. Kontrasten til partisekretær Raymond Johansens vestlandsoffensiv i et intervju med BT i 2010 er slående.

«Mange steder, ikke minst på Vestlandet, pågår det en diskusjon om verdiskaping og fordeling av ressurser. Der blir Oslo fremstilt som fienden. Samtidig er Ap sterkt definert som staten og Oslo. Denne debatten har vi ikke tatt inn over oss», sa Johansen for tre år siden.

Ved årets valg gikk det fra vondt til verre. Høyre ble størst i tre av fire vestlandsfylker, samt Vest-Agder.

Stoltenberg har ingen gode forklaringer på hvorfor partiet sliter i dette området.

20131010DEG036.jpg
GORM K. GAARE
20131010DEG050.jpg
GORM K. GAARE

- Vi har hatt en fantastisk vekst på kysten. Det skyldes dels at vi har lagt til rette for en næringspolitikk som har gitt gode vilkår for norske konkurranseutsette næringer. Det at vi har lagt til rette for olje— og gassnæringen er også kjempeviktig for Vestlandet. Vi er den første regjeringen som har åpnet nye områder siden 1994.

- Det ligger ingen selvkritikk i det du sier. Er det slik at du har problemer med å forstå hvorfor dere gjør det så svakt i dette området?

-  Vi har en politikk jeg mener er riktig. Men vi skal alltid være nysgjerrig og lyttende til alle som ikke har stemt på oss.

Utelukker ikke mindretallsregjering

Jens Stoltenberg har varslet at han vil søke avskjed når statsbudsjettet legges frem førstkommende mandag. Det markerer slutten på åtte år med flertallsregjering. Stoltenberg sier neste Ap-regjering godt kan bli i mindretall.

- Alt har sin tid. Det kan godt være vi skal sitte i regjering alene igjen. Det er fordeler og ulemper med flertallsregjering. En får stor evne til å gjennomføre regjeringens saker. Det gir forutsigbarhet og stabilitet. Fordelen med mindretallsregjering er at en kan veksle mellom hvem en vil samarbeide med. På 90-tallet satt jeg i mindretallsregjeringer som fungerte bra.

- Vil du ha motforestillinger mot å utgjøre et flertall sammen med Høyre og Frp i viktige saker?

- Vi kommer til å være konstruktive og saklige i opposisjon. At det blir mindretallsregjering betyr at mer vil bli avgjort i Stortinget. Vi er innstilt på å samarbeide både med KrF og Venstre, og i enkelte tilfeller Høyre og Fremskrittspartiet. Så må vi komme tilbake til hvilke saker det blir. Det er også litt tidlig å si hvor forpliktende samarbeidsavtalen mellom de fire borgerlige partiene er.

Forberedt på mistillit

Når historien om Jens Stoltenbergs andre regjering skal skrives, vil 22. juli stå sentralt. Statsministeren fikk mye skryt for sin håndtering i etterkant av katastrofen, mens den massive kritikken fra Gjørv-kommisjonen alltid vil hefte ved hans ettermæle.

- Hva kan du i dag si om de vurderingene som ble gjort etter Gjørv-kommisjonens rapport? Ble avgang drøftet?

- Nei, sier han kontant.

- Min vurdering var at den beste måten å ta ansvar på, var å gjøre noe med de svakhetene som kommisjonen påpekte. I Stortinget var det heller ikke noe mistillitsforslag.

- Forventet du mistillitsforslag fra opposisjonen?

- Jeg var forberedt på at det kunne komme. Det ble snakket om, men de fremmet ikke et mistillitsforslag.

Klar for opposisjon

Jens Stoltenberg var aldri i nærheten av å vinne årets valg. Hovedbudskapet i valgkampen om at Frp i regjering vil medføre økonomisk kaos nådde ikke tilstrekkelig manges hjerter. Stoltenberg avviser at partiet bommet på strategien.

- Ap var det partiet som gikk klart mest frem i valgkampen. VI hadde ved inngangen 27-28 prosent og havnet på 31 prosent. Ingen parti gikk mer frem enn oss. Når vi ikke fikk flertall, hang det sammen med at forspranget var for stor i utgangspunktet.

- Dere vant med andre ord den korte valgkampen, men tapte den lange?

- Det handler om at åtte år er lang tid i politisk historie. Jeg tror mange ønsket et skifte for skiftets skyld.

- Ser du for deg å bli statsminister igjen i denne perioden?

- Jeg er forberedt på fire år i opposisjon. Jeg har fått lov til å være statsminister i nesten ti år. Det er en lang periode. Er en med i politikken, så må en også være forberedt på å sitte i opposisjon.

STOLTENBERG I: Husker du dette? Regjeringen Stoltenberg tar imot hyllesten på Slottsplassen.
SCANPIX