• (1/3)
    BRA LIV: De fleste som kom fra Vietnam under krigen har klart seg bra i Norge, og Line Buer har mann, barn, flott hus, gode venner og en stor familie som er glad i henne. Men det vietnamesiske fikk aldri plass hos henne, før nå. FOTO: HÅVARD BJELLAND

Fra to verdener