- Folk må være tålmodige

Trangt og tregt første dag med nytt buss-system. - Ikke spør sjåføren, ber Skyss.