• FØLGER MED: Tore Magnus Pedersen følger giftlokkets utvikling fra sitt kjøkkenvindu i 8.etasje på Danmarks plass. FOTO: Rune Berentsen.

Tvinges til mer forurensing

Verst ut i levekårsundersøkelse og luftkvalitet. Nå tvinges de til mer oljefyring også.