- Bybane på Bryggen blir som å tegne bart på Mona Lisa

Siste sjanse til å påvirke politikerne! Debatten raser nå på BTs Facebook-side.