• HAKKER LØS: I år er det uvanlig mange flaggspett på Vestlandet. Noen av dem går løs på stolper og bygninger. FOTO: Rune Nielsen

Flaggspettinvasjon på Vestlandet

Hver tiende år invaderer flaggspetten Vestlandet. I år er et slikt flaggspettår.