• PÅBYGG: Den nesten flunkende nye brakkeskolen Nattland skole disponerer i Sædalen, skal nå bygges ut til neste års skolestart. Det hele er estimert å koste 15 millioner kroner. FOTO: Marie Havnen

Må utvide brakkene etter ett år

Da Nattland skole flyttet inn i brakker i Sædalen tidligere i år, var de allerede avhengige av å låne rom på naboskolen i tillegg. Nå må brakkene utvides.