I februars bystyremøte tiltrakk Monsen seg oppmerksomhet etter sin ramsalte kritikk av måten Business Region Bergen (BRB) drives på.

«Herreløse hunder har det veldig kjekt, de løper rundt og gøyer`an hele dagen. Ingen herre holder dem i stram line, ingen stiller krav til dem. Og når noen attpåtil gir dem mat, er det helt konge. Uten sammenligning for øvrig», sa Monsen fra talerstolen.

Farlige uttalelser

«Hundene» han snakket om i dette tilfellet var BRB, selskapet som Bergen kommune og en rekke omegnskommuner har outsourcet næringspolitikken sin til.

I etterkant av innlegget kritiserte både gruppeleder Dag Skansen (H) og byrådsleder Stolt-Nielsen Monsen, og mente blant annet at han drev med en «farlig retorikk». Den oppfatningen deler ikke Monsen selv.

— Mitt innlegg var greit, det. Jeg sier at eierne ikke setter spesifikke mål. Dette fører til at styret har mange frihetsgrader. Denne saken dreier seg ikke om styret men vårt ansvar som eiere.Hundesammenligningen forklarer han slik:

— Hunder er ålreite dyr, de. Noen sa i sin tid at sauer er ålreite dyr, men hunder er enda mer ålreite. At noen oppfatter dette negativt, får stå for deres regning.

Urettferdig kommentar

Han fikk med seg kritikken som kom fra de to partilederne hans etter utspillet.

— Jeg registrerer at Ragnhild (Stolt-Nielsen, red.anm.) sier at jeg stemte for den strategiske næringsplanen da den ble vedtatt i sin tid. Men noen burde minne henne om Høyres gruppereglement. Det sier at når én komité innstiller i en sak, så er det resten av gruppens plikt å følge den innstillingen. Så jeg synes den kommentaren var urettferdig.

Han mener heller ikke at Skansen kommentar om at dette er farlig retorikk treffer.

— Av og til må man smøre på litt retorikk for å få oppmerksomhet. Men den debatten tar vi internt.

Måten opposisjonen tok tak i saken har Høyre-politikeren lite til overs for, og beskylder dem for å spille politisk mynt på saken ved å gjøre den om til et spørsmål om byrådet har tillit til BRB-styret.

Monsen sier han har fått en rekke sms`er og e-post med støtteerklæringer. «Endelig er det noen som kaller en spade for en spade», sier de ifølge Monsen. Han tror også på en endring i eierstyringen av BRB.

— Jeg tror vi vil se mer konkrete og spesifikke mål for BRB når den strategiske næringsplanen rulleres.