• (1/2)
    SVEIO TIL KAI: Fergen er tauet til tømmerkaien i Furuvik på Borgundøy. FOTO: TROND VEGARD STRAND

Ferge har gått på grunn

Seks personer evakuert. Motoren stoppet og fergen mistet strømmen.