- Her ranet vi banken og rømte i robåt

De to bestevennene og sabotørene ranet banker, tømte folkeregisteret og deltok i kampene med Bjørn West i Masfjorden i krigens sluttfase.