- Alle skal få pengane sine

Sjefen for utleigeselskapet vedgår at dei har hatt økonomiske problem.