Trafikkulykke ved Sotrabrua

Tre biler har kollidert på fylkesvei 555 ved Sotrabrua.