Arbeider truffet av stein

Sendt til sykehus etter arbeidsulykke på fiskeanlegg.