Ni i arrest etter vold, tyveri og ordensforstyrrelser

I nattens løp er ni personer innbrakt til politiet på grunn av ordensforstyrrelser.