• «DUSJ-STEMPEL»: Bergen vurderer å la tiggarane gå på Nav-kontoret og få stempla eit tilvisingsark med tid for dusj. På Strax-huset blir tiggarane møtt av ein vektar. - Det er ikkje teke noko avgjersle, seier kommunaldirektør Magne Ervik. FOTO: BJØRN ERIK LARSEN (arkiv)

Vurderer å gje tiggardusj via Nav

Bergen kommune vurderer å la tiggarane gå på Nav-kontoret for å få «dusj-stempel» til Strax-huset. Der skal to tilsette passe på dei.