Fjernet sex fra nye UiB-retningslinjer

Etter nesten 16 år er de gamle retningslinjene om seksuell trakassering av studenter byttet ut. De nye går lenger, mener UiB.