— Nå er det mulig å få en mer realistisk debatt, som handler om hvilke alternativ som er mulig, og fordelene og ulempene med dem. Ikke om urealistiske drømmebilder, sier Julie Andersland og Erlend Horn (V).

De håper stormen fra fjoråret har roet seg såpass at det nå kan føres en debatt om Bybanens ferd nordover som ikke ender i knallhard krangel, splittede partigrupper og byrådssammenbrudd.

Vil overbevise

Så optimistiske er de fire «Bryggen-kameratene» i bystyret - KrF, Venstre, SV og Byluftlisten - at de på ny lanserer forslaget om å legge Bybanen langs Torget og Bryggen på vei ut av sentrum, den såkalte dagløsningen. 11. mai skal de arrangere folkemøte om saken, og alle partiene tror traseen til Åsane blir en viktig sak i valgkampen.

— Engasjementet er stort i denne saken, sier Marita Moltu (KrF). - Men er det en god valgkampsak for dere? Meningsmålinger har vel hittil vist et stort flertall i folket mot bane over Bryggen?

— Ja, men målingene har ikke gitt folk mulighet til å ta stilling til kostnadene ved en eventuell tunnelløsning, og hvor mye ekstra bompenger de må betale for den. De viser heller ikke hvor viktig denne saken er for de spurte. Vi tror det er mange i Åsane og Sandviken som svært gjerne vil ha en bane langs Bryggen.

Riset bak speilet

Minst ett av partiene Venstre, SV og KrF vil høyst sannsynlig bli en del av en fremtidig byrådskonstellasjon. Det gjør at de kan finne frem riset bak speilet: Uten bane over Bryggen blir det ikke byrådssamarbeid.

— Det blir helt klart et krav fra vår side, sier Moltu (KrF).

— Du skal ikke se bort ifra det, nei, supplerer Oddny Miljeteig (SV).- For vår del er dette en hjertesak, sier Horn (V).

De fire partiene mener fjorårets debatt ble ført på feil grunnlag, og at man ikke fikk frem de faglige argumentene.

— Det ble en krangel som handlet om ja eller nei til Bryggen. Men motstanderne ble aldri enige om et tunnelalternativ, og folket fikk ikke vite hvor mye det koster. Derfor skal folkemøtet ha et panel med fagfolk, sier Andersland.

- Banen vil redde Torget

Partiene har fått utarbeidet illustrasjoner som de mener er realistiske og viser at banen ikke vil bli en barriere foran Bryggen. Bildene er et motsvar til de Peter Christian Frølich (H) fikk laget, som viste et bil- og banefritt Bryggen med et sjeldent yrende folkeliv i sommersol.

— Vi mener at Bybanen vil revitalisere Torget, Vågsbunnen og Bryggen. Uten et bybanestopp på Torget vil det være vanskelig å drive torgdrift der. Bryggen trenger også kollektivtilbud hvis det skal være folk der på hverdagene, sier Miljeteig.

De mener det er god plass til både gående, syklister, båter og bane. Stoppet er tenkt foran Sildesalslaget, og vil ikke sperre for utsikten til bryggehusene.

— I dag er det 10.000 biler og busser som passerer, og en skiltjungel. En bane som glir forbi 250 ganger for dagen er da langt bedre, og eventuelle strømstolper er ikke styggere enn dagens belysning der, sier Andersland.

- Ikke omkamp

SAMMEN FOR BANE: Erlend Horn (V), Marita Moltu (KrF), Endre Tvinnereim (Byluftlisten) og Oddny Miljeteig (SV) krever alle at fremtidens bybane mot Åsane skal gå langs Bryggen.
Gidske Stark

Bystyret vedtok i fjor at banen skulle gå i tunnel fra området rundt Kjøttbasaren. Det er et alternativ som de fleste har mistet troen på. Men både i Ap og Høyres bystyregrupper var det flertall for en lang tunnel fremfor dagløsning over Bryggen.— Tar dere omkamp nå?

— Det er ikke omkamp. Bystyrets vedtak er umulig å gjennomføre. Da står vi uten noe reelt vedtak. Til høsten er det valg, og det kommer et nytt bystyre. De skal velge mellom to reelle alternativer: Bryggen eller tunnel fra Peter Motzfeldts gate. Da må vi få frem argumentene, sier Endre Tvinnereim.

Han er innvalgt for nedlagte Byluftlisten, men har varslet overgang til Ap. Der venter en tung overtalelsesjobb. De fire partiene har likevel tro på at de kan snu flertallet i bystyret.

— Vi tror folk og politikere lar seg overbevise når de hører saklige argumenter, sier Moltu.

Avviser ikke Bryggen

Byrådslederkandidat Harald Schjelderup (Ap) nekter å avvise utspillet fra Bryggen-kameratene.

Schjelderup, sier det ikke er noe nytt at disse partiene er for Bryggen-traseen, selv om de nå fremstår som en allianse utad. Han påpeker at byrådsleder Martin Smith-Sivertsen (H) har sagt tydelig at han vil ha en raskere bybane med tunnel ut av sentrum. Ap venter på at den saken skal legges frem for bystyret.

Schjelderup sier Ap er beredt til å ta ansvar og få avklart denne saken raskt om de vinner valget.

- Dere har programfestet at dere er mot Bryggen, kan dere snu?

— Vi har faktisk ikke nevnt trasé, men vi har sagt noe om hvordan vi ønsker et trafikkfritt fisketorg og Bryggen.

Venter på Byrådet

- Du vil ikke utelukke Bryggen-traseen?

— Jeg konstaterer bare at det er et stort flertall i inneværende bystyreperiode som er for en tunnelløsning i sentrum. Nå venter vi på det byrådsleder har sagt, at det skal komme en sak om rask tunnel ut av sentrum. Om den saken ikke kommer, er vi beredt til å ta ansvar og løse floken etter valget. Det er det jeg kommer til å si om dette.

Heller ikke byrådsleder Martin Smith-Sivertsen overraskes over at Venstre og KrF ønsker bybane over Bryggen.

— Det ønsker ikke Høyre. Vi vil ha en raskere bane til Åsane, og den starter med en lang tunnel ut av sentrum.

- De setter det frem som et krav?

— Disse partiene har det i sitt program. At de mener dette er et krav, må man akseptere. Men jeg tror bergenserne er tjent med et bredt flertall om åsanebanen. Alle andre partier enn disse fire, hvorav ett skal legges ned, har sagt at de vil ha en lang tunnel. Jeg er selv av den oppfatning at en slik løsning vil være mest ambisiøs og fremtidsrettet.

Smith-Sivertsen sier de skal bruke tiden for å finne en løsning for et bybanestopp i sentrum, og tror ikke saken kommer før valget.

— Rådhuskvartalet og Peter Motzfeldts gate er utgangspunktet. Vi må finne en løsning som kan koble de tre traseene, mot Fana og Haukeland og mot Åsane.

Høyre avviser, mens Ap «vil ta ansvar»

Byrådslederkandidat Harald Schjelderup (Ap) nekter å avvise utspillet fra Bryggen-kameratene, og sier det ikke er noe nytt at disse partiene er for Bryggen-traseen, selv om de nå fremstår som en allianse utad. Han påpeker at byrådsleder Martin Smith-Sivertsen (H) har sagt tydelig at han vil ha en raskere bybane med tunnel ut av sentrum. Ap venter på at den saken skal legges frem for bystyret.

Schjelderup sier Ap er beredt til å ta ansvar og få avklart denne saken raskt om de vinner valget.

— Dere har programfestet at dere er mot Bryggen, kan dere snu?

— Vi har faktisk ikke nevnt trasé, men vi har sagt noe om hvordan vi ønsker et trafikkfritt fisketorg og Bryggen.

— Du vil ikke utelukke Bryggen-traseen?

— Jeg konstaterer bare at det er et stort flertall i inneværende bystyreperiode som er for en tunnelløsning i sentrum. Nå venter vi på det byrådsleder har sagt, at det skal komme en sak om rask tunnel ut av sentrum. Om den saken ikke kommer, er vi beredt til å ta ansvar og løse floken etter valget. Det er det jeg kommer til å si om dette.

Ikke overrasket

Heller ikke byrådsleder Martin Smith-Sivertsen overraskes over at Venstre og KrF ønsker bybane over Bryggen.

— Det ønsker ikke Høyre. Vi vil ha en raskere bane til Åsane, og den starter med en lang tunnel ut av sentrum.

— De setter det frem som et krav?

— Disse partiene har det i sitt program. At de mener dette er et krav, må man akseptere. Men jeg tror bergenserne er tjent med et bredt flertall om åsanebanen. Alle andre partier enn disse fire, hvorav ett skal legges ned, har sagt at de vil ha en lang tunnel. Jeg er selv av den oppfatning at en slik løsning vil være mest ambisiøs og fremtidsrettet.

Smith-Sivertsen sier de skal bruke tiden for å finne en løsning for et bybanestopp i sentrum, og tror ikke saken kommer før valget.

— Rådhuskvartalet og Peter Motzfeldts gate er utgangspunktet. Vi må finne en løsning som kan koble de tre traseene, mot Fana og Haukeland og mot Åsane.