- Forskningen burde skapt flere jobber

Forskere blir vurdert etter hvor mye de publiserer, ikke hvor flinke de er til å bidra til nyskaping. Det vil gjerne innovasjonssjefen på Marineholmen gjøre noe med.