• TREHUSMILJØ: Frå den påsette brannen i Bredenbecksmauet i Bergen i april i fjor.

Stor mangel på brannsikringsplan i trehusmiljø

DSB og Riksantikvaren får ikkje gode nok svar av brannsjefane.