- Oppgjør i Birkelundsbakken

Tre menn løp fra åstedet.