— Vi er selvfølgelig mest motivert for å avslutte avtalen med én gang, men vi ønsker ikke å sette Bergen kommune i en vanskelig situasjon og vil fortsette driften til de overtar, sier Anders Bjerke, administrerende direktør i driftsselskapet Totalreform.

En rask overtakelse vil være best for dem som har butikker der, og for dem som jobber med kontrakten.

14. november i fjor sa Totalreform AS, som etter avtale med Bergen kommune drifter Fisketorget og Mathallen, opp avtalen. De mente blant annet at det var umulig å få en bærekraftig virksomhet på Torget med det utgangspunktet og de rammebetingelsene kommunen hadde gitt dem.

— Mathallen har bygningstekniske mangler som ikke samsvarer med formålet og konseptuelt stemmer det dessverre ikke, sa Anders Bjerke til Bergens Tidende i november.

Håper på rask enighet

I utgangspunktet er oppsigelsestiden på 12 måneder, men nå håper Bjerke at Bergen kommune vil overta driften snarest.

— Kommunen har akseptert å overta driften av Torget. Men hvor lenge og hvordan de vil drifte det, kan jeg ikke svare på, sier han og legger til:

— En rask overtakelse vil være best for dem som har butikker der, og for dem som jobber med kontrakten. På den måten kan man få en langsiktig driftsform og også en mulighet til å ta langsiktige beslutninger.

Bjerke håper de kan bli enige om en avslutningsdato i løpet av januar.

— Vi har ikke konkludert ennå. Det avgjørende nå er på hvilket tidspunkt vi kan avslutte vårt arbeid. Vi mener samtidig at vi skal få betalt for de investeringene vi har gjort i kontrakten, sier Bjerke.

Vil ikke bekrefte

Kommunaldirektør Robert Rastad vil ikke bekrefte at Bergen kommune overtar driften av Torget.

— Det viktigste nå er å komme frem til en minnelig ordning med Totalreform om avvikling av avtalen. Kontrakten mellom kommunen og Totalreform hadde i utgangspunktet en varighet på ti år, og når de nå plutselig velger å avslutte forholdet, er det naturlig at en rekke forhold må avklares før vi kan sette strek.

— Hvilke forhold er det?

— Det gjelder blant annet en god del forhold knyttet til driften som har vært på Torget frem til nå og spørsmål rundt investeringskostnader.

To muligheter

— Men når sluttavtalen er signert, må vel kommunen ta over ansvaret for Torget?

— Ja, det er riktig at vi tar ansvaret, men på hvilken måte det blir, er et politisk spørsmål, som må behandles på vanlig måte.

Det er i hovedsak to utganger på spørsmålet, enten overtar kommunen driften selv, eller så settes driften ut til en ny aktør.

— Hva vil være det optimale for kommunen?

— På dette tidspunkt har vi ikke fokus på fremtidig drift. Nå gjelder det i første omgang å komme frem til en avtale om hvordan avviklingen skal skje, og her er vi i en god dialog med Totalreform, sier Rastad, som medgir at det er en del uenigheter mellom partene.