Den dødelege dampbåtreisa

For 70 år sidan måtte sju forsvarslause menneske om bord i lokalrutebåten DS Fusa bøta med livet då allierte bombeflygarar skaut ned båten midt i Korsfjorden.