Rekordtidleg vårteikn

Kva skal ein seia om ein sommarfugl som skal bli fødd i april månad men som allereie no er på plass på Hodneland?