• I FELT: Den nye, tredimensjonale laserskanneren ble for første gang prøvd i felt etter Lærdal-brannen i januar i år. Norsk politi er trolig det første i Skandinavia som tester ut denne metoden for å dokumentere åsteder - etter for eksempel branner, drap og trafikkulykkker. FOTO: Politiet/Leif Riise

Dette kan bli politiets nye supermaskin på åsteder

Denne laserskanneren kunne laget film av Lærdal-brannen - etter brannen.