• ET TILBUD: - Vi har jobbet lenge med en strategi om å forberede oss på at Nygårdsparken skal stenge. Et av tiltakene er å opprette to brukerrom, sier Ola Jøsendal, leder for avdeling for rusmedisin i Helse Bergen. Nå starter han to brukerrom i Bergen. De er planlagt å ligge på Danmarksplass og ved Strax-huset på Laksevåg. FOTO: ARKIVFOTO

Skal starte to brukerrom i Bergen

Brukerrommene skal være et tilbud til tungt rusavhengige. De er planlagt å ligge på Danmarks plass og ved Strax-huset på Laksevåg.