Når bergenspolitikerne nå avgjør fremtidens bybanetrasé mot nord, er det et annet kollektivtilbud de er nødt å ta hensyn til: bussene.

Tunnelforkjempere og tilhengerne av en Bryggen-trasé har én ting til felles. Begge vil at Bryggen skal være fri for rullende trafikk.

En løsning som har vært fremmet er at biler og busser kan kjøre gjennom Øvregaten. Antikvariske myndigheter steiler imidlertid mot at Bergens eldste gate skal få økt trafikkbelastning.

Krever Bryggen

Et kompromiss som er blitt fremmet i løpet av de siste ukene er å sende Bybanen over Torget og deretter inn i tunnel på Vetrlidsallmenningen. Hvor bussene skal gjøre av seg da, er ikke avklart. Skyss, som har ansvaret for å drifte kollektivtilbudet i Bergen, har klare meldinger til de folkevalgte når det gjelder bussens fremtid i sentrum:

Indre og øvre Sandviken må fortsatt betjenes med buss. Disse bussene må kjøre via Øvregaten og Nye Sandviksvei

.

Det bør være bussforbindelse til ytre Sandviken. Disse må også kjøre via Sandviken dersom de skal fylle behovet

Dette vil føre til et betydelig antall busser i rushtimen over Torget. Fremkommeligheten til disse må sikres

Busser fra Nordhordland og Åsane kan supplere Bybanen med direkteruter i rushen til Busstasjonen via Fløyfjellstunnelen.

— Det er viktig at man uansett bybaneløsning i sentrum sikrer at det blir nok plass og god fremkommelighet for buss, sier kommunikasjonsrådgiver Ingrid Dreyer i Skyss.

Flest med buss

I Skyss sin nye kollektivstrategi, kommer det klart frem hvor viktig bussene blir for kollektivtrafikken i Bergen fremover:

«Selv med et fullt utbygd bybanenett, vil om lag 60 prosent av kollektivreisene gå med buss i bergensområdet i 2040. Bybanen løser altså ikke alene utfordringen med fremkomst for kollektivtrafikken.»

Arbeiderpartiet står på at Bryggen må bli bilfri, uansett hvilken trasé som velges.

— Det betyr at en må finne alternative løsninger for busser uavhengig av bybaneløsning, sier Geir Dale (Ap).

Han mener kollektivtrafikken fra Sandviken mot sentrum må dekkes av Bybanen, slik denne dekker kollektivtrafikken til Nesttun.

Lanserer matebuss

— Ved behov kan mindre bybusser fungere enten som matebusser eller dekke andre deler av Sandviken.

Langruter og ekspressbusser fra nord mener han bør kjøre Fløyfjellstunnelen inntil en eventuell bymiljøtunnel står ferdig.

Ap er ikke videre interessert i kompromissforslaget som har vært løftet den siste tiden.

— Vi har forstått det slik på fagmyndigheter at et tunnelinnslag i Vetrlidsallmenningen ikke er mulig på grunn av kulturminnelag, og har forholdt oss til det.

Dreyer i Skyss påpeker at traseen fremdeles ikke er valgt, og de derfor ikke vil uttale seg om de konkrete løsningene. Men de er ikke enige i at Bybanen tar unna all kollektivtrafikken på strekningen.

— Uansett trasévalg er det ingen tvil om at for eksempel deler av Sandviken fortsatt må betjenes med buss, på samme måter som mange områder i bergensdalen betjenes med buss selv om Bybanen går der.

Busskapasiteten i Olav Kyrres Gate og Christies gate er allerede sprengt.

- Verst i Nord-Europa

Utredningsselskapet Cowi har på oppdrag for Skyss laget en rapport over tilstanden for bergensbussene i sentrum i dag.

Rapporten «Bussbevegelser i Bergen-status, utfordringer og løsninger» slår fast at busskapasiteten i dag allerede er sprengt. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Ingrid Dreyer i Skyss, var utrederne overrasket over hvor presset situasjonen er for bussene.

En av utrederne uttalte i et møte at han ikke vet om noen gate i hele Nord-Europa med så stor bussbelastning som Christies gate. I rapporten kommer det frem at bussene i Bergen sentrum presses i dag av trengsel og begrenset kapasitet ved stoppesteder og reguleringsplasser.

«Dette gir forsinkelser og irregularitet på busslinjene, og skapet et kaotisk bilde for passasjerer og øvrige trafikanter i sentrum», skriver de.

Bussbelastningen i Bergen sentrum sier Dreyer er en av de aller største utfordringene de har med tanke på å videreutvikle busstilbudet i bergensområdet.

— Det er ekstra krevende fordi bussene konkurrerer med mange andre trafikanter i Christies gate. Det er egentlig ikke plass til så mye mer enn det som allerede er der.

Diskuter saken under.