• UTBRENT: Hovedetasjen i den øverste boenheten er helt utbrent. Etasjen med arken ble sotskadet. I etasjen på bakkenivå bodde to personer. FOTO: ØRJAN TORHEIM

To familier husløse etter brannen

Kriminalteknikere undersøker boligen onsdag. Eksploderende TV kan være brannårsaken.