Skjenkesjef i Bergen kommune gjennom 20 år, Gro Gaarder, har levert inn sin oppsigelse. Siste dag med lønn fra kommunen blir 31. mars.

— Nå skal jeg finne på noe annet å gjøre.

Helt annerledes blir det ikke. Hun drar over fjellet og begynner som saksbehandler på skjenkekontoret i Oslo kommune.

— Hvorfor slutter du?

— Jeg har hele familien min på Østlandet. Min mor og far er oppe i årene, og de har behov for at jeg er nærmere. Så liker jeg å holde på med det jeg gjør, så da fortsetter jeg på andre siden av fjellet.

Mye påvirkning

Gaarder har vært skjenkesjef i Bergen kommune siden 1. oktober 1993. Blant inntrykkene hun sitter igjen med etter over 20 år på toppen av skjenkingen i kommunen, er at Bergen er en liten by. Hun tror en del utfordringer kommer som følge av at «mange kjenner noen i en liten by som Bergen».

— Hva tenker du på?- Ofte kan man få en telefon der den som ringer, sier de har snakket med noen i rådhuset, og denne personen fikk beskjed om å ringe meg.

— Som eksempel?

— Ja, for eksempel kan han si «eg snakket med Truden i går». Da prøver den personen å legge press på meg og vise at han har forbindelsene i orden og er på fornavn med ordføreren. Men heldigvis har Trude nok vett til å sende dem direkte til meg.

Mye bråk i Bergen

Det siste halvåret har det stormet mer enn vanlig rundt skjenkesjefen. En rekke utesteder mistet bevillingen etter sommerferien. Flere av dem raste mot skjenkesjefen, som ville inndra bevillingen før de hadde fått klaget saken videre til fylkesmannen.

Etter en rekke medieoppslag måtte hun snu om på avgjørelsen, etter påtrykk fra byrådet i Bergen som ikke var informert om praksisendringen. Gaarder avviser kontant at avskjeden med skjenkekontoret har noe med stridene det siste halvåret å gjøre.

— Jeg leser gjennom permene mine her, og ser man tilbake, var det stor strid før jeg kom også. Det har vært bølger av stridigheter gjennom perioden min, og det kommer igjen uansett hvem som sitter i stolen. Det må man bare tåle. Man skal gjøre jobben skikkelig så en ikke kan tas på feil. Bortsett fra det må man være forberedt på å tåle en del kjeft.

Hadde det ikke vært for familiesituasjonen, sier hun at hun hadde holdt på til hun ble pensjonist.

— Om ingen fant det for godt å sparke meg.

Må forholde seg til politikerne

Nylig tok Frp-byråd Helge Stormoen over som ansvarlig byråd for skjenkekontrollen. Hva han mener om avskjeden hennes, kan ikke Gaarder utdype.

— Jeg har vel ikke diskutert det med ham heller.

Den største endringen hun har registrert gjennom tiårene som skjenkesjef, er hyppigheten i bergensernes alkoholkonsum.

— Det skal drikkes i langt flere sammenhenger enn før. Vi får søknader om skjenkebevillinger til alt fra barnedåp, konfirmasjon og begravelser. Slikt så vi aldri på søkerlisten før. Ellers så skifter jo politikken seg avhengig av hvem som styrer.- Hvordan har KrF påvirket politikken?

— De har spilt en rolle i kulissene i alle årene. De ha vært et støtteparti i hele perioden min, helt siden jeg kom da Bengt Martin Olsen var ordfører.

— Hvordan har samarbeidet med Frp fungert?

— Jeg må bare forholde meg til det som er der, jeg har ikke noe med å synes noe om den politikken som drives. Det er litt av kunsten for å sitte i denne posisjonen. Man må distansere seg fra politikken og gjennomføre det som den til enhver tid sittende politiske ledelsen ønsker, så lenge det er innenfor lovens rammer.