Gaupe er et sjeldent rovdyr i Hordaland, og dette er den eneste gaupen som er observert i 2014 og så langt i år. Bildet ble tatt om natten 26. november på Ulsnes, mellom Kinsarvik og Bu, som er der Hardangerbrua har brofeste.

Det er den lokalkjente jegeren Lars Inge Thorseth som har satt ut viltkameraet.

— Vi ser mye hjort og rev, men har aldri tidligere observert gaupe. Bildet viser at det er et stort dyr, sier Thorseth.

Senere har han observert gaupespor i snøen flere steder i området. Rovdyret har gått gjennom gårdstun der det har stått sauer i fjøset, vært bare 100 meter fra riksveien langs fjorden og helt opp til brofestet for Hardangerbrua på Bu.

Ensom vandrer

— Bekymringen er om gaupen blir værende til sauene blir sluppet ut på beite, sier Thorseth.

Rovviltansvarlig for Statens naturoppsyn i Hordaland og Sogn og Fjordane, Rein-Arne Golf, tror gaupen er et streifdyr. Trolig har den vandret fra områdene rundt Hallingdal og til Hardanger på jakt etter mat som hjort. Eventuelt er den ute etter en partner.

— Vi er kjent med at det er en gaupe som vandrer i indre Hordaland. I november fikk vi noen sporadiske spormeldinger fra i fjellene rundt Odda, men også fra Etne-området. Vi tror det er et hanndyr, sier Golf.

Han påpeker på at gaupe er et rovdyr som gjør mindre skade enn for eksempel jerv. Jerven regnes som en lystmorder. Den kan drepe flere sauer på kort tid, og forlate de døde dyrene uten å spise de. Gaupen opptrer annerledes.

— Gaupen dreper ett dyr om gangen - det være seg sau eller hjort. Så spiser den byttet før den vandrer videre og tar ett nytt. Derfor etterlater den seg ikke så store tapstall, sier Golf.

Jakt fra 1. februar

Gaupebestanden ble i 2014 beregnet til omkring 313 dyr i Norge, med tettest bestander i Midt-Norge og på Østlandet. Den lever hovedsakelig i skogsområder. På dagtid ligger den vanligvis på liggeplasser i bratt og utilgjengelig terreng, ofte med tett vegetasjon. Under jakten om natten beveger den seg i alle typer terreng, og kan bevege seg nært opp til bebyggelse.

Fra 1. februar og ut mars er det tillatt med jakt på gaupe. I Hordaland er jakten kvotefri, og det er i ferd med å bli etablert et regionalt fellingslag for rovvilt i Hordaland. Myndighetene vil unngå at det etableres en gaupebestand på Vestlandet.

Det er i vinter ikke registrert verken jerv eller ulv i Hordaland. Dette i motsetning til Sogn og Fjordane. Før jul ble det felt en ulv i Naustdal kommune, mens det er registrert spor etter jerv flere steder. Det er ikke felt jerv i fylket.

I DAGSLYS: Fra 1. februar er det jakt på gaupe. Dette er et arkivbilde fra Universitetet i Oslo. FOTO: CORNELIUS POPPE, SCANFOTO
Poppe, Cornelius