E.coli i Øygarden

Det er funnet E.coli-bakterier i drikkevannet i Øygarden. Kommunen har innført kokepåbud.