Vil sluka fossen i Tokagjelet

Eit kraftverk i Steinsdalen ovanfor Norheimsund vil redusera vassføringa i Tokagjelet med nær tre firedelar.