Valget sett utenfra

I dag følger nitten valgobservatører fra Hviterussland organiseringen av det norske kommune- og fylkestingsvalget.