Vegdirektoratet vil ha strengare legar

Vegdirektoratet vil innskjerpe legevurderingane i førarkortsaker.