Vant mot staten etter «Rocknes»-forliset

Staten må ut med til sammen 22 millioner kroner i erstatning etter «Rocknes»-forliset i 2004.